Chính sách bảo hành

Sản phẩm được bán tại Shop nước hoa Hà Nội VonPreen được bảo hành theo:

– Phiếu bảo hành chính hãng.
– Phiếu mua hàng của Shop nước hoa Hà Nội VonPreen.
– Tem dán trên sản phẩm.

Mọi chi tiết liên hệ với chúng tôi theo số 0246.0279.333 / 01698.661.666

Các danh mục chính của Shop nước hoa Hà Nội VonPreen: